MinhPC - Blog chia sẻ thủ thuật máy tính và phần mềm miễn phí.

Windows 11 v22H2 thay đổi giao thức máy in “RPC qua TCP” để in qua mạng

by MinhPC

Windows 11 v22H2 thay đổi giao thức máy in “RPC qua TCP” để in qua mạng

Trên Windows 11, bắt đầu từ phiên bản 22H2 , dịch vụ in qua mạng đã thay đổi từ “RPC qua Named Pipes” thành “RPC qua TCP”. Theo Microsoft, thay đổi mới sẽ giúp cải thiện tính bảo mật của máy in vì nó thực thi các phương thức liên lạc mới hơn và an toàn hơn.

Lưu ý duy nhất là thay đổi giao tiếp có thể ảnh hưởng đến cách hệ thống kết nối với máy in cho các hoạt động khác nhau. Do đó, công ty cũng cung cấp nhiều phương pháp khác nhau để tùy chỉnh cài đặt giao tiếp dịch vụ in, bao gồm Group Policy Editor hoặc Registry Editor để chuyển sang “RPC qua Named Pipes” cho máy chủ giao tiếp in và bộ đệm.

Điều quan trọng cần lưu ý là thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến máy in gia đình được kết nối trực tiếp với máy tính. Mặt khác, các vấn đề có thể phát sinh đối với các tổ chức sử dụng máy chủ in. Vì lý do này, Microsoft cũng đã xuất bản tài liệu để giúp quản trị viên hoàn nguyên về cài đặt trước đó.

Nếu bạn phải thay đổi cài đặt trở lại “RPC over Named Pipes” bằng Group Policy Editor trên Windows 11 , hãy sử dụng các hướng dẫn sau:

  • Để chuyển từ “RPC qua Named Pipes” thành “RPC qua TCP” thông qua Group Policy, hãy bật và chọn tùy chọn “RPC over Named Pipes” cho chính sách “Configure RPC connection settings” trên Computer Configuration > Administrative Templates > Printers .
  • Để bật tính năng lắng nghe các kết nối đến trên “RPC over Named Pipes”, hãy bật và thay đổi “Protocols to allow for incoming RPC connections” thành “RPC over named pipes and TCP”.
  • Để sử dụng một cổng cụ thể cho giao tiếp RPC qua TCP, hãy bật và chỉ định cổng trong chính sách “Configure RPC over TCP port” .
  • Để thực thi xác thực Kerberos, hãy bật và đặt chính sách “Configure RPC listener settings” để cho phép Kerberos.

Nếu bạn muốn thay đổi cài đặt thông qua Registry Editor, bạn có thể sử dụng các hướng dẫn sau:

  • Để chuyển cài đặt in mạng thông qua Registry Editor, hãy mở Command Prompt (quản trị viên) và chạy lệnh này:
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers\RPC" /v RpcUseNamedPipeProtocol /t REG_DWORD /d 1 /f
  • Để bật tính năng nghe các kết nối đến, hãy mở Command Prompt (quản trị viên) và chạy lệnh này:
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers\RPC" /v RpcProtocols /t REG_DWORD /d 0x7 /f
  • Để sử dụng một cổng cụ thể thông qua Registry Editor, hãy mở Command Prompt (quản trị viên) và chạy lệnh này:
 reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers\RPC" /v RpcTcpPort /t REG_DWORD /d <port number> /f
  • Để thực thi xác thực Kerberos, hãy mở Command Prompt (quản trị viên) và chạy lệnh này:
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers\RPC" /v ForceKerberosForRpc /t REG_DWORD /d 1 /f

Bạn có thể kiểm tra tài liệu của Microsoft để biết thêm thông tin. 

 

Đôi lời từ quản trị viên
MinhPC.Com là website chia sẻ thủ thuật máy tính và các phần mềm miễn phí.

Nếu bạn thấy website hữu ích hãy ủng hộ chúng tôi chút kinh phí để duy trì website.

Thông tin donate

Related Posts

Để lại bình luận

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00