MinhPC - Blog chia sẻ thủ thuật máy tính và phần mềm miễn phí.

Cách bật ảo hóa lồng nhau (VT-x) trong Hyper-V, VMWare, VirtualBox trên Windows

by MinhPC

Cách bật ảo hóa lồng nhau (VT-x) trong Hyper-V, VMWare, VirtualBox trên Windows

Máy tính Windows cần hỗ trợ công nghệ ảo hóa để chạy hệ điều hành khách (máy ảo), Windows Subsystem for Linux (WSL), và Windows Subsystem for Android (WSA).

Nếu máy tính của bạn hỗ trợ ảo hóa , thì nó có thể được bật từ cài đặt UEFI / BIOS . Tuy nhiên, trong trường hợp của Máy ảo (VM), bạn không thể truy cập cài đặt BIOS của nó. Tuy nhiên, bạn cần chạy một máy ảo, một ứng dụng Android hoặc một bản phân phối Linux bên trong một máy ảo. Vậy bạn sẽ làm gì sau đó?

Trong trường hợp như vậy, bạn phải bật ảo hóa lồng nhau trên hệ điều hành khách. Đây là chủ đề của chúng tôi cho ngày hôm nay và bài đăng này cung cấp cho bạn hướng dẫn từng bước về cách bật ảo hóa lồng nhau trên các máy ảo được định cấu hình trên Microsoft Hyper-V , Oracle VirtualBox và VMware Workstation trên máy tính Windows.

Lưu ý: Việc bật ảo hóa lồng nhau cho VMWare Workstation và Oracle VirtualBox trên các hệ điều hành không phải Windows là khác nhau. Trong bài đăng này, chúng tôi chỉ thảo luận về cách kích hoạt nó nếu máy tính chủ của bạn đang chạy hệ điều hành Windows.

Ảo hóa lồng nhau là gì

Ảo hóa lồng nhau, thường được gọi là “ nested VT-x ”, đang chạy một môi trường ảo hóa bên trong một thiết bị đã được ảo hóa. Nói cách khác, chạy một máy ảo bên trong một máy ảo khác.

Khi bật môi trường ảo hóa lồng nhau, bạn đang lồng một siêu giám sát. Hypervisor là phần mềm chạy và quản lý các máy ảo trên máy tính chủ.

Siêu giám sát đang chạy máy ảo chính được coi là siêu giám sát “Level 0 (L0)”. Hypervisor đang chạy bên trong VM được gọi là hypervisor “Level 1 (L1)”. Việc ảo hóa lồng nhau hơn nữa sẽ dẫn đến siêu giám sát mức  Level 2 (L2), v.v.

Tại thời điểm này, hầu hết người dùng nghĩ “Bạn có thể chạy đồng thời bao nhiêu môi trường ảo hóa lồng nhau?” Không có câu trả lời chắc chắn cho điều này vào lúc này. Tuy nhiên, tất cả phụ thuộc vào tài nguyên hệ thống của bạn. Nếu bạn có CPU và RAM, cũng như bộ nhớ cho nó, bạn có thể chạy bao nhiêu siêu giám sát lồng nhau tùy thích.

Điều kiện tiên quyết để Ảo hóa lồng nhau

Để kích hoạt ảo hóa lồng nhau, hypervisor cần hỗ trợ nó. Hyper-V lần đầu tiên hỗ trợ ảo hóa lồng nhau trong Windows 10 / Windows Server 2016. Trước đó, công nghệ này không có sẵn trong Hyper-V hypervisor.

Nếu bạn đang sử dụng Oracle VirtualBox, phiên bản 6.1 trở lên hỗ trợ ảo hóa lồng nhau.

Hơn nữa, để có thể chạy ảo hóa lồng nhau, bộ xử lý của bạn phải là bộ xử lý Intel với công nghệ VT-x và EPT hoặc bộ xử lý AMD EPYC hoặc Ryzen. Bạn có thể xác minh thông tin này bằng cách kiểm tra trên trang web OEM hoặc kiểm tra khả năng tương thích ảo hóa phần cứng từ Command Prompt.

Sau khi được xác nhận rằng cả phần cứng và phần mềm của bạn đều tương thích, chúng ta hãy chuyển sang bật ảo hóa lồng nhau.

Cách bật ảo hóa lồng nhau (VT-x) trên Hyper-V

Nếu bạn thử cài đặt và chạy máy ảo Hyper-V bên trong máy ảo, bạn sẽ gặp phải lỗi như trong hình ảnh này:

VM chạy mà không có ảo hóa lồng nhau

Để bật VT-x lồng nhau trên máy ảo Hyper-V (hoặc bất kỳ trình siêu giám sát được hỗ trợ nào khác), máy ảo này phải được tạo và phải tắt trước khi thực hiện các bước bên dưới.

Trình siêu giám sát Hyper-V không cung cấp cho bạn tùy chọn để bật ảo hóa lồng nhau trên máy ảo thông qua menu cài đặt. Do đó, điều này cần được thực hiện bằng Giao diện Dòng lệnh (CLI).

  1. Đảm bảo rằng máy ảo đã tắt / tắt nguồn và ghi lại tên chính xác của máy ảo.
  2. Trên máy tính chủ, hãy mở Windows PowerShell với các đặc quyền nâng cao .
  3. Bây giờ hãy chạy lệnh ghép ngắn sau để bật ảo hóa lồng nhau trên máy ảo trong khi thay thế [NameOfVM] bằng tên đầy đủ của máy ảo.
Set-VMProcessor -VMName "[NameOfVM]" -ExposeVirtualizationExtensions $true

Bật ảo hóa lồng nhau trên Hyper V VM bằng PowerShell

Ảo hóa lồng nhau trên máy ảo cụ thể đó bây giờ sẽ được bật. Bây giờ bạn có thể xác nhận điều này bằng cách chạy hệ điều hành khách trên máy ảo đó.

VM trong VM – đã bật ảo hóa lồng nhau

Trong trường hợp bạn muốn tắt ảo hóa lồng nhau, hãy sử dụng lệnh ghép ngắn này trong PowerShell khi máy ảo bị tắt:

Set-VMProcessor -VMName "[NameOfVM]" -ExposeVirtualizationExtensions $false

Cách bật ảo hóa lồng nhau (VT-x) trên VMWare WorkStation

Tương tự như Hyper-V, WorkStation VM phải được tạo và tắt nguồn để kích hoạt ảo hóa lồng nhau. Sau đó, hãy làm theo các bước sau để bật VT-x lồng nhau:

  • Từ VMWare WorkStation, mở VM’s settings.

Mở cài đặt VM

  • Trong tab Hardware , chọn Processors , sau đó chọn hộp bên cạnh “ Virtualize Intel VT-x/EPT or AMD-V/RVI,” rồi nhấp vào Ok .

Bật ảo hóa lồng nhau trên VMWare Workstation VM

Giờ đây, ảo hóa lồng nhau sẽ được bật trên máy ảo. Bây giờ bạn có thể chạy hệ điều hành khách khác trên máy ảo đó.

Để tắt VT-x lồng nhau trên máy ảo, chỉ cần tắt máy ảo, quay lại trang cài đặt Processors và bỏ chọn “ Virtualize Intel VT-x/EPT or AMD-V/RVI,” rồi nhấp vào Ok

Cách bật ảo hóa lồng nhau (VT-x) trên Oracle VirtualBox

Theo Oracle, VirtualBox hiện hỗ trợ ảo hóa lồng nhau cho các bộ xử lý Intel và AMD được hỗ trợ. Chúng tôi cũng tìm thấy tùy chọn để bật nó từ trang cài đặt của VirtualBox VMs. Tuy nhiên, tùy chọn chuyển sang màu xám.

Tùy chọn ảo hóa lồng nhau bị tắt / chuyển sang màu xám trong VirtualBox

Sau khi nghiên cứu, chúng tôi biết rằng nhiều người chạy vào tùy chọn này vì rõ ràng, VirtualBox chưa kích hoạt nó cho bộ vi xử lý Intel (chúng tôi không biết tại sao).

Tuy nhiên, có một cách giải quyết cho điều này và bạn cũng có thể bật ảo hóa lồng nhau trên các máy ảo được tạo trong VirtualBox. Đây là cách:

  • Sử dụng File Explorer , điều hướng đến đường dẫn nơi VirtualBox được cài đặt. Theo mặc định, nó có đường dẫn sau:
C:\Program Files\Oracle\VirtualBox
  • Sao chép đường dẫn này và sau đó mở Command Prompt nâng cao . Sử dụng lệnh ghép ngắn “cd” để thay đổi thư mục của bạn thành thư mục VirtualBox . Sử dụng đường dẫn đã sao chép từ File Explorer.
cd /d [PathToVirtualBoxFolder]

Thay đổi thư mục 2

Bây giờ, hãy chạy lệnh ghép ngắn sau trong khi thay thế [NameOfVM] bằng tên của máy ảo mà bạn muốn bật ảo hóa lồng nhau.

VBoxManage modifyvm <YourVirtualMachineName> --nested-hw-virt on

Bật ảo hóa lồng nhau trên VirtualBox VM

Giờ đây, VT-x lồng nhau sẽ được bật trên máy ảo đã chọn. Bạn có thể xác nhận điều này bằng cách mở lại cài đặt của máy ảo, nhấp vào System, sau đó nhấp vào tab Processor , tại đây bạn sẽ có thể kiểm tra và bỏ chọn hộp bên cạnh “ Enable nested VT-x/AMD-V ” để bật hoặc tắt ảo hóa lồng nhau.

Xác nhận rằng ảo hóa lồng nhau trên VirtualBox VM đã được bật

Lưu ý rằng, giống như Hyper-V, lệnh ghép ngắn này sẽ cần được chạy cho từng máy ảo riêng lẻ mà bạn muốn bật VT-x lồng nhau.

Sau khi chạy lệnh ghép ngắn trong các bước trên, ảo hóa lồng nhau được bật theo mặc định. Nếu bạn muốn tắt tính năng này, chỉ cần bỏ chọn hộp bên cạnh “Enable nested VT-x/AMD-V” trên trang cài đặt Processor.

Máy ảo có thể được sử dụng cho các mục đích khác nhau, như thực hiện các bài kiểm tra cô lập, chạy các dịch vụ và tác vụ đặc biệt, v.v. Tuy nhiên, nếu bạn muốn thực hiện các bài kiểm tra liên quan đến ảo hóa, chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện nó trên một máy ảo bên trong một máy ảo khác. Bằng cách này, bạn sẽ không làm cho máy tính chủ mẹ bị tổn hại.

Ảo hóa lồng nhau là một cách tuyệt vời khác để sử dụng tài nguyên hạn chế trong khi đạt được nhiều hơn. Bạn có thể sử dụng cùng một máy ảo, trên máy tính vật lý hoặc trên đám mây, tạo nhiều máy ảo trên đó, rồi phân phối các máy ảo đó cho sinh viên / cấp dưới của bạn; tất cả trong khi chỉ sử dụng một máy ảo cấp 1.

Chúc các bạn thành công !

 

 


Nguồn : itechtics.com

Đôi lời từ quản trị viên
MinhPC.Com là website chia sẻ thủ thuật máy tính và các phần mềm miễn phí.

Nếu bạn thấy website hữu ích hãy ủng hộ chúng tôi chút kinh phí để duy trì website.

Thông tin donate

Related Posts

Để lại bình luận

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00