Và ở dạng di động, nó vẫn là một công cụ tìm kiếm, vì vậy không phải là thứ sẽ sớm thay thế Google Assistant, Siri, Bixby hoặc bất kỳ trợ lý giọng nói nào khác.

Demo video Bing Chat AI trên Android

https://youtu.be/dYKWpbJkMc8